Hotel og restauration

Hotel- og restaurantejendomme tjener oftest som grundlag for en bestemt virksomhed og bruger. Værdien af ejendommen er knyttet til brugerens virksomhed og dens driftsresultat, og ejendommen kan enten sælges som en del af virksomheden eller frasælges til en ny bruger med et nyt driftskoncept. Rådgivning om salg og køb af hotelejendomme kræver i begge situationer forståelse og erfaring med hoteldrift og med markedsmæssige nøgletal.

CC Property kender branchen og markedet og har rådgivet en række internationale og danske ejere af større hotelejendomme om køb, udvikling og salg.