BID

Business Improvement District
BID er en organisatorisk ramme, der fremmer lokalt engagement, der tilfører ressourcer til et afgrænset område, og som skaber (mer-)værdi.

Et BID er et initiativ, som sættes i gang af en gruppe ejendomsejere, fordi de har et fælles mål om at opgradere og forskønne deres kvarter. Kvarteret kan være en handelsgade, et bystrøg, en bydel eller et erhvervsområde.

Et BID er et projekt med en godkendt handleplan med prioriterede indsatser, en organisation, en økonomi og en tidsramme (typisk 3-5 år).

Værdiskabelsen ses i ejendomsværdistigninger, øgede lejeindtægter og i positiv omtale (image) og større tilstrømning af f.eks. handlende på et bystrøg.

Business Improvement Districs findes i mange lande, og succeserne her er store. Erfaringerne i Danmark er dog få. CC Property har disse erfaringer fra ind- og udland.

Det er ikke gratis at etablere et BID; - det kræver kapital, engagement, vilje og tid til at gøre en indsats. Men det er investeringen værd.

CC Property kan udarbejde de beslutningsgrundlag, som er nødvendige for at komme i gang, og vi kan tage sekretariatsansvaret for BID’ets gennemførelse.